top of page

Jsem Jan Harašta a zabývám se tvorbou geometrických plánů, vytyčováním staveb, zpracováváním mapových podkladů a stavební dokumentace již od roku 2015.

Geodetické oprávnění jsem získal již zakončením Průmyslové školy v Letohradě. 

Cenné zkušenosti z terénu a se zpracováním dokumentů jsem začal sbírat během několikaleté práce pro přední geodetickou kancelář ve Svitavách.

Od roku 2019 jsem pracoval jako geodet pro ekologickou společnost ve Velké Británii, kde jsem se podílel na inovativních projektech zaměřených na ochranu životního prostředí. Šlo například o výzkum ohrožení některých druhů netopýrů v oblastech výstavby.

V současné době žiji na Svitavsku a pomáhám jako nezávislý geodet tam, kde je potřeba rychlé a zároveň kvalitní geodetické řešení. 

Vlastní podnikání mi umožňuje mnohem větší flexibilitu a jsem tak schopen nabídnout zákazníkům to nejpraktičtější řešení, vždy přímo na míru v jakékoliv situaci.

Věřím, že můj úspěch je založen na jasné a přímé komunikaci se zákazníky a hlavně na jejich celkové spokojenosti. Během naší spolupráce můžete očekávat pohodovou komunikaci a přátelskou atmosféru.

Potřebujete pro váš projekt někoho, kdo s vámi bude mluvit tak, abyste tomu rozuměli? 

Geodet Harašta
bottom of page